Prototyypit ja ohjelmistoidean nopea kehitys (Rapid development)

 

Onko sinulla idea sovelluksesta tai palvelusta ja haluat kehittää sitä ideasta eteenpäin ?

Kaipatko kumppaniksesi kevyttä organisaatiota ja nopeaa kehitystä ?

 

koodaus

 

Tuunix Oy toteuttaa asiakkaan kanssa yhdessä ohjelman innovointia,  ideointia, parantelua, sekä prototyypin rakentamista.

Prototyyppi voi useinkin olla hyödynnettävissä suoraan kun siitä halutaan tehdä toimiva, myytävä tuote tai palvelu.
Tämä on kuitenkin eri asia kuin varsinainen ohjelmistokehitys, sillä siinä on tavoitteena saada varmasti ja luotettavasti varmatoiminen sovellus, eikä pelkästään testata uutta konseptia tai ideaa.

Autan sinua milelläni ja uskon että laaja-alaisesta kokemuksestani on todellista hyötyä ideasi kehittämisessä.

 

Ohjelmistoidean kehitysprosessi pähkinänkuoressa:

1. Ideointi ja idean tarkennus

1. Ideointi

Idean määrittely, tarkennus ja hiominen yhdessä.
Ominaisuuksien priorisointi, mahdollisuudet jne..

2. Käyttöliittymän visualisointi,
 ns. mockup

2. Käyttöliittymän visualisointi

Käyttöliittymästä rakennetaan "mockup" kuvat joilla lopputuotteesta saa jo paljon paremman fiiliksen ja ongelmakohdat sekä uudet mahdollisuudet tulevat esiin.

3. Toimiva demo,
 (mvp)

3. Toimiva demo

Käyttöliittymästä voidaan nyt rakentaa klikattavissa oleva toiminnallinen demo jossa on aivan tärkeimmät ominaisuudet (mvp)

Laajemmissa tuotteissa toinen vaihtoehto on tiivistää aiemmat vaiheet yhdeksi paketiksi jolloin projektin toteutuksen, eli  toimivaksi, myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi, kilpailuttaminen on aivan eri tasolla kuin ilman näitä vaiheita. Useimmat it-projektit menevätkin pilalle koska toimittajalta on pyydetty tarjous liian epäselvin määrityksien kera. 

 

 

Aloituskeskustelu     Ideointi     Tarkennus      Proton kehitys     Testaus       Lopputulos

Mitä asiakkaana saat protoprojektin lopputuloksena ?

- Toimiva käyttöliittymä jossa idean aivan tärkeimmät toiminnot ovat demottavissa

- Asiakkaalle paljon uusia näkemyksiä jotka tulevat esiin usein vasta kun "tuotteen" näkee ja sitä pääsee kokeilemaan

- Paljon eri näkökulmia idean kehittämiseksi toimivaksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi, mm. mahdolliset palvelintekniikat, frontend-tekniikat, tietoturva jne.

- Tarkempi ominaisuusluettelo, sekä prioriteetit halutuille ominaisuuksille. Useimmat käyttäjät  käyttävät sovelluksista vain murto-osaa niiden kaikista ominaisuuksista

- Hyvä lähtökohta lähteä kehittämään mobiilisovellusta / toimivaa ja asiakkaille julkaistavaa palvelua 

- Sovelluksen kilpailuttaminen on aivan eri tasolla koska pystyt tekemään tarkemman tarjouspyynnön eri toimittajille

 

 

Miksi Tuunix Oy kumppaniksi ohjelmistokehitys-projektiin ?

- Saat keskustella yhden henkilön kanssa projektin joka osa-alueesta, eli vähemmän kommunnikointiongelmia

- Kevyt organisaatiorakenne ja täten myös alhaiset kustannukset

- Nykyaikainen toimintatapa

- Nykyaikaiset työkalut ja tekniikat, uusimpana käytössä AngularJS jolla käyttöliittymien teko on entistäkin nopeampaa

- Kokemusta protoilusta löytyy paljon, se on aiemmin ollut pelkästään yhtenä osana ohjelmistokehitystä, ei erillisenä palveluna

- Tuunix Oy on mukana Tekes Innovaatioseteli ohjelmassa palveluntuottajana, voit siis saada avustusta innovointiin jopa 5000 €

 

Hyödynnä Tekesin 5000€ innovaatiotuki pk-yrityksille

TEKES Innovaatioseteli on uusi tukimuoto joka on erittäin kevyt hakea ja raportoida:

Innovaatioseteli on pk-yrityksille suunnattu 5 000 € arvoinen seteli, jolla yritys voi hankkia asiantuntijapalveluita liiketoiminnansa kehittämiseen.
Seteliä voidaan käyttää yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatioiden palvelumuotoiluun, markkinointikokeiluihin, sekä parantamaan yrityksen toimintaedellytyksiä ja poistamaan liiketoiminnan esteitä.

Onko sinulla siis tuote- tai palveluidea tai keksintö, jonka kehittämiseen tarvitset apua ?

  • kokeile, selvitä ja valmistele tuote- tai  palveluideaasi
  • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
  • innovaatioprojektien valmistelu
  • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
  • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja  asiantuntijalausunnot
  • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Käytännössä siis Tuunix Oy voi toteuttaa innovaatiosetelin avustuksella sinun ideaasi esimerkiksi idean kehitystä yhdessä, konseptointia, toteutustekniikoiden vertailua, käytöliittymän ideointia, visuaalisen ulkoasun suunnittelua, sekä demoamista, käyttäjätestitejä, sekä paljon muuta.

 

Linkkejä:

Tekes Innovaatioseteli

W3 - Mitä mobiilisovellus maksaa?

Ainanalka.fi - Softafirma startupille*

*tässä artikkelissa kirjoittaja halusi MVP:tä, eli tuotetta jonka voisi julkaista, mutta asettamassaan aikataulussa teki ainoastaan käyttöliitymäkuvat ja demon, eli tuotteen jota voi esitellä mahdollisille sijoittajille yms. mutta joka ei siis ole mitenkään toimiva tuote jonka voisi julkaista testikäyttäjille. Artikkeli kommetteineen on kuitenkin erittäin hyvää luettavaa. 

 

 

Onko sinulla ohjelmaidea jota haluat kehittää?

 

Ota yhteyttä!

 

 

Tagit:

Koodaus, ohjelmointi, kehitys, protoilu, prototyyppi, ideasta tuotteeksi, google, gae,

Lean, agile, RDD, innovaatio, iOS, Android, Apple, mobiiliohjelma, pilvipalvelu, idean tuotteistaminen,

php, mysql, apache, javascript, ajax, jquery, angular, css3, html5,