Ohjelmistokehitys

Tuunix Oy on tehnyt lukuisia asiakaskohtaisia ohjelmistoprojekteja. Nämä ohjelmistot toimivat internet-selaimella sekä mobiililaitteilla ja ne voivat sijaita joko pilvessä taikka asiakkaan omissa tiloissa. Nettiselainpohjaisten ohjelmistojen kehitys on nopeaa ja elinkaari paljon pidempi kuin tavallisten käyttöjärjestelmäriippuvaisten ohjelmistojen. Sovellukset ratkaisevat useimmiten asiakkaan yrityksessä olevan ongelman ja nopeuttavat sekä parantavat tietojen käsittelyä. Muutamme vanhat Access-ohjelmat pilvipalveluiksi vahvalla ammattitaidolla ja korkeaa tietoturvan tasoa ylläpitäen.

Pisimmät asiakassuhteeni ovat kestäneet yli 10 vuotta. Kun ohjelmiston kehittäjä ei vaihdu kesken projektin, säilyy laatu parempana. Julkaisun jälkeinen ylläpito on myös tärkeää ja olen tottunut tekemään sitä useille asiakkaille. Ylläpidossa muutoksien laadusta ja järjestyksestä helpottaa käytössäni oleva versionhallina (git)

Esimerkkejä ohelmistoista: Työajan kirjaus, viivakooditulostus, tilausseuranta, dokumenttien hallinta, jäsenrekisteri- ja laskutus, artikkelitekstien automatisoitu puhdistaja, intranet, linkkipankki, videopankki, sekä paljon muita. Työt ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan sovitun mukaisesti, tarvittaessa luottamuksellisesti.

 

Kehitän sovelluksia käyttäen pääosin seuraavia tekniikoita:

HTML5, PHP, CSS, MySQL, Javascript, jQuery, AngularJS, AJAX, Flash AS]

Pilvipalveluiden alustoina hyödynnän Sigmatic Oy:n luotettavia palveluita sekä Googlen App Engine-ympäristöä.
Sovelluksen kehittämisessä hyödynnän Git-versionhallintaa. (En kuitenkaan Githubia joka on julkinen palvelu)
 

Toisin sanoen, pääosin sovellukset toimivat nettiselaimessa ja niitä voi käyttää mistä vain, ei vain yhdellä koneella. 
Ne voidaan myös "kehystää" asennettaviksi mobiilisovelluksiksi ja lisätä Googlen Play-kauppaan ja Apple:n Apple Storeen.
Tämä myös suojaa siltä että esimerkiksi kannettavan tietokoneen hajotessa katoaisi kaikki syötetyt tiedot ja satojen tuntien työ.
Tarvittaessa palvelu voidaan asentaa myös yrityksen sisäverkkoon niin ettei siihen pääse käsiksi yrityksen ulkopuolelta.
Tämä tuo kuitenkin lisää hintaa, sillä ylläpito ja päivitys vaikeutuu.

 

Ohjelmistokehitykseen ja toteutuksiin liittyviä kuvia vuosien varrelta:

 

 

 

Katso asiakaskohtaisia ohjelmistoreferenssejä

 

Haluatko että ideasi toteututetaan,  ota yhteyttä!