Sulje

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tuunix Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018 Viimeisin muutos 24.5.20181. Rekisterinpitäjä

Tuunix Oy
Hautakorventie 13
61850 Kauhajoki


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jukka Hautakorpi, tuunix (at) tuunix (piste) fi nollaneljäsataa 627717

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhde ja / tai internet-pohjaisen palvelun käytön mahdollistaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, sekä asiakassuhteen ylläpito

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, joissain tapauksissa myös verkkoyhteyden IP-osoite, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, sekä asiakkaan syöttämät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme henkilön antamaa suoramarkkinointikieltoa.Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Tuunix Oy:n sivuston kautta, käyttäjä on antanut Rekisterinpitäjälle ja/tai kolmannelle osapuolelle oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla kuvatun mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoihin on tekninen pääsy myöskin Google LLC:n toimesta. Tätä koskevat ehdot voit lukea osoittesta:
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms
https://console.cloud.google.com/tos?id=mcc

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelun salasanat on tallennettu kryptattuina.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle samasta sähköpostiosoitteesta kuin mistä palveluun on rekisteröity. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) kuitenkin vasta asiakkaan maksettua tarkastuksesta aiheutuneet kulut. Tallennettujen tietojen tarkastuksesta Rekisterinpitäjä veloittaa siihen käytetyn ajan pääsääntöisesti ennakkoon ennen tietojen luovuttamista.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle samasta sähköpostiosoitteesta kuin mistä palveluun on rekisteröity. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Rekisterissä olevalla henkilöllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää Rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti ja työ tehdään manuaalisesti. Rekisterinpitäjällä on oikeus veloittaa työhön käytetty aika. Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti ennakkoon ennen tietojen luovuttamista.

11. Kolmansien osapuolten sivustot

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Rekisterinpitäjälle sivustoon. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojaselosteet.

EVÄSTEET

Käyttämällä tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön alla olevan evästekäytännön mukaisesti.
Erityisesti, hyväksyt alla kuvatut evästeet, jotka on tarkoitettu mittaamaan suorituskykyä sekä tuottamaan erilaisia analyysejä.
Ellet hyväksy evästeiden käyttöä, poista ne käytöstä noudattamalla tämän evästekäytännön sisältämiä ohjeita.
Silloin verkkosivun sisältämiä evästeitä ei tallenneta laitteellesi.


Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Miten evästeitä käytetään?

Sivuston evästeet (prosessievästeet, sid):
Sivusto käyttää evästeitä palautelomakkeen paremman toimivuuden takaamiseksi, sekä sen kautta tulevan roskapostin vähentämiseksi.
Käyttäjästä ei kerätä selaamistietoja ja eväste tuhoutuu automaattisesti viimeistään yhden vuorokauden kuluttua.
Prosessievästeet mahdollistavat verkkosivustojen toiminnan ja tarjoavat sivuston kävijän odottamia palveluita, kuten verkkosivuilla liikkumisen tai sivuston suojattujen alueiden käyttämisen. Ilman näitä evästeitä sivusto ei toimi kunnolla.
Google analytics:
Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme.

Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä. Google Analyticsin eniten käyttämä eväste on __ga-eväste.Verkkosivuston käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi Google Analyticsin ja joidenkin yllä kuvattujen mainostunnisteiden yhdistelmän avulla käyttäjille voidaan myös näyttää osuvampia mainoksia Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) sekä muualla verkossa.

Verkkosivustot keräävät usein tietoja siitä, mitä käyttäjät tekevät sivustoissa. Tähän voivat kuulua eniten käytetyt sivut sekä se, näkevätkö käyttäjät virheilmoituksia tietyillä sivuilla. Näiden niin kutsuttujen käyttökerran tilaevästeiden avulla parannamme palveluitamme taataksemme käyttäjillemme laadukkaamman selauskokemuksen. Näiden evästeiden estäminen tai poistaminen ei estä verkkosivustojen toimintaa.

Käyttökerran tilaevästeiden avulla voidaan myös anonyymisti mitata klikkauskohtaisten maksujen ja kumppanimainosten tehokkuutta.


Mikäli et tahdo että Google Analytics kerää tietojasi millään sivustolla, voit asentaa selaimen lisäosan osoittteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/Kuinka voit hallita evästeitä?
Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti.
Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org.
Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.